2019-12-30 PIERWSZY DZIEŃ KOLĘDY (CZERESZ, CZUDEJ, KRASNOILSK) - ks. Janusz Gnat
Powered by SmugMug Log In