"Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc?"

W cerkwiach prawosławnych, nad ołtarzem, zwykle jest kopuła, a na niej malunki. Przedstawiają one wizję nieba, widoczną nad ołtarzem. Czasami zdarza się to także w kościołach katolickich, choć w bardzo uproszczonej formie. Czym nowszy kościół, tym mniej nieba... Nic nie poradzę na to, że lubię , będąc blisko ołtarza, podnieść głowę w górę i poczuć niebo

Powered by SmugMug Owner Log In